Havland Privatskole

Er en grundskole fra 0.-7.klasse. Vi lægger vægt på nærvær, fællesskab og gensidig respekt.
Vi arbejder tæt sammen om det enkelte barns udvikling og prioriterer et gensidigt og forpligtende samarbejde mellem skole og forældre.

Tryghed er basen for et godt børneliv

Barnets udvikling

Vores ønske er at skabe en kontinuerlig udvikling af børnene. Størrelsen på skolen vil være med til at sikre der bliver langt mere tid med det enkelte barn, mens vi samtidig arbejder aktivt med at styrke det sociale på tværs af aldersgrupper.

Et lokalt fællesskab

Vi ønsker at skolen bliver en integreret del af hele vores lokalsamfund, og vi vil gerne samarbejde med alle der kan og vil byde ind med idéer til undervisningen af både boglig, kreativ og praktisk undervisning.

Naturen i undervisningen

Bæredygtig og klimavenlig kost vil blive en del af undervisningen, hvor børnene lærer om fødevarer, produktion og klimaaftryk. Vi vil benytte lokale fødevarer og samarbejde med lokale i den udstrækning vi kan.

En skole med fokus på udelivet.

Vi vil bringe undervisningen ud i naturen og naturen ind i undervisningen. Der er evidens for, at undervisning med inddragelse af naturoplevelser, naturformidling, nyttehave og madlavning kan være med til at forbedre børns sundhedstilstand både mentalt og fysisk, forbedre deres sociale liv, give dem faglig viden og forståelse for sammenhænge mellem naturen og mennesket. De oplevelser, eleverne får gennem naturen, er med til at danne dem som hele mennesker og styrke gruppens trivsel.

Faglighed

Højt fagligt niveau

Havland Privatskole vil arbejde målrettet på, at det enkelte barn får mulighed for at udnytte og udvikle faglige kompetencer
optimalt.

 • Vi vil undervise, differentieret med plads til forskellighed og særlige talenter.

 • Vi vil undervise, så barnet får gode oplevelse og drager egne erfaringer.

 • Vi vil undervise, med udgangspunktet i nysgerrighed, spontanitet og med plads til fordybelse.

Vi vil undervise med udgangspunktet i nysgerrighed,
spontanitet og med plads til fordybelse.

Trygheden er basen for et godt børneliv.

Barn og forældre i centrum.

På Havland Privatskole vil der arbejdes tæt sammen om det enkelte barns udvikling. Skolen tilbyder og forventer et tæt gensidigt
forpligtende samarbejde med forældrene.

 • Vi vil skabe tryghed og anerkendelse om det enkelte barn.
 • Vi vil vise barnet mod og medmenneskelighed.
 • Vi vil lade dialogen bygge på tillid, respekt og tryghed.
 • Vi vil prioritere børnenes fællesskab i skole og fritid.
 • Vi vil lærer børnene respekt for venskaber og aftaler.

Værdigrundlag - Udsnit

Havland Privatskole vil lægge vægt på

 • nærvær, fællesskab og gensidig respekt
 • Tryghed i hverdagen for både børn og voksne.
 • Høj faglighed
 • Bevægelse som en naturlig del af hverdagen.

SFO

Der vil blive lavet en fuldtids SFO, vi er stadig ved at definere hvad indholdet bliver. Men information vil løbende blive opdateret her på siden.

Priser og Transport

Vores vision er at det ikke skal være dyrt at lære , og det skal være således at alle der ønsker at være en del af skolen, skal have økonomisk mulighed for det. (Skal der søges noget tilskud, søger vi gerne for jer)

Vores priser er sat efter, at det skal være billigere i alt, sammenlignet med kommunale tilbud:

Skoledelen:                 1000 Kr. pr. måned.

Fuldtids SFO:                 500 Kr. pr. måned.

For barn nr. 2 er det halv pris, og for barn nr. 3 er det gratis.

Der vil være mulighed for transport, hvis man bor udenfor Vestervig by. 

Vi har sat en radius på ca. 15 km, og bor man længere væk kan vi arrangere direkte transport fra f.eks. Hurup station.

Indskrivning

Ønsker du/i at indskrive dit barn eller høre mere, så så ring på telefonnummer  40316525 (Henriette) i tidsrummet efter kl. 16.00 eller send en E-mail til os på privatskole@havland.dk med dit fulde navn og telefonnummer, så vi kan kontakte dig/jer.

Værdigrundlag

HAVLAND Privatskole lægger vægt på nærvær, fællesskab og gensidig respekt.

Tryghed i hverdagen for både børn og voksne.

Høj faglighed

Bevægelse som en naturlig del af hverdagen

At bruge naturen og naturens ressourcer på en skånsom og bæredygtig måde til at skabe grundlag for læring og trivsel

       Vision:             

Barn og forældre i centrum:

På HAVLAND Privatskole arbejdes der tæt sammen om det enkelte barns udvikling. Skolen tilbyder og forventer et tæt gensidigt forpligtende samarbejde med forældrene.

 Vi vil skabe tryghed og anerkendelse om det enkelte barn.

Vi vil vise barnet mod og medmenneskelighed.

Vi vil lade dialogen bygge på tillid, respekt og tryghed.

       Vi vil prioritere børnenes fællesskab i skole og fritid.

      Vi vil lærer børnene respekt for venskaber og aftaler.

 

Højt fagligt niveau:

HAVLAND Privatskole arbejder målrettet på, at det enkelte barn får mulighed for at udnytte og udvikle faglige kompetencer optimalt.

  Vi vil undervise differentieret med plads til forskellighed og særlige talenter.

Vi vil undervise så barnet får gode oplevelse og drager egne erfaringer.

         Vi vil undervise med udgangspunktet i nysgerrighed, spontanitet og med plads til fordybelse.

 

Bevægelse og kreativitet, motion og læring:

Samspillet mellem hjerne og krop vægtes højt. Motion giver energi til hjernen og øger indlæringen.

             Vi vil have fokus på krop, sundhed og bevægelse som en del af undervisningen.

            Vi vil have kreativiteten ind i fagligheden og fagligheden med i bevægelsen.

           Vi vil benytte vores lokale aktører/foreninger som et naturligt bindeled.

 

Naturen og lokalsamfundet:

På HAVLAND privatskole spiller naturen og lokalsamfundet en særlig rolle.

Vi vil have fokus på forståelse af samspillet med naturen.

                     Vi vil bruge den omkringliggende mangfoldige natur i hverdagen.

Vi vil stille skolen til rådighed for andet end undervisning.

           Vi vil bidrage til lokale aktiviteter og arrangementer.

          Vi vil drage nytte af lokalsamfundet og samarbejde med det aktive foreningsliv.

 

     Rummelighed:

Et fællesskab med plads til alle.

            Vi vil betragte hvert enkelt barn som et individ med mange resurser.

           Vi vil give det enkelte barn en ballast af viden, dannelse og sociale kompetencer.

Vi vil finde talent i det enkelte barn.

Vi vil arbejde for at udvikle medmenneskelig tolerance og forståelse.

     Vi vil alle arbejde ud fra det fælles værdigrundlag og den fælles vision.

     Vi vil skabe trygge og socialt attraktive rammer for både børn og voksne.

Vi vil lade de ansatte udnytte og udvikle deres kompetencer.

            Vi vil – forældre, børn og ansatte – skabe muligheder i fællesskab frem for begrænsninger.

Informationer om skolen

Find havland her

© Copyright Martinhoff.dk & Havland skolen i Vestervig